مرتب کردن براساس:
نمایش:

HX402E
495,000

.....

HX404E
710,000

گیت وی نیو راک ُ ۴ پورت FXS.....

HX422E
860,000

گیت وی نیو راک ۲ پورت FXS و ۲ پورت FXO.....

HX440E
610,000

گیت وی نیو راک ۴ پورت FXO.....

MX60-16S/16
4,300,000

گیت وی نیوراک ۱۶ پورت FXS و ۱۶ پورت FXO و ۳۲ تماس همزمان.....

MX8A-8FXO
990,000

گیت وی نیوراک ُ ۸ پورت FXO.....

MX8A-8FXs
850,000

گیت وی نیوراک ُ ۸ پورت FXS.....

HX420E
550,000

گیت وی نیو راک ُ ۲ پورت FXS.....

Mx60-16s
2,900,000

گیت وی نیو راک ، 16 پورت همزمان ، 16 تماس همزمان.....

Mx60-24FXO
4,100,000

گیت وی نیو راک 24 پورت FXO و 24 تماس همزمان.....

Mx60-24FXS
3,000,000

.....

Mx60-32FXS
3,500,000

گیت وی نیوراک ، 32 پورت FXO  32 تماس همزمان.....

گیت وی نیوراک 96 پورت FXO و 96 تماس همزمان.....

MX60-16FXO
3,000,000

.....

Mx60-48FXS
5,200,000

گیت وی نیو راک 48 پورت FXS و 48 تماس همزمان.....

نمایش 1 تا 15 از 26 (2 صفحه)