مرتب کردن براساس:
نمایش:

Models:       BM2HP, BM2-Ti, BM5HP, BM5-Ti .....

LiteBeam m5
755,000

مشخصات محصول نام محصول LBE-M5-23 پردازنده CPU MIPS.....

AirGrid M5-23db
300,000

جزئیات کد محصول AG-23  پردازنده .....

AirGrid M5-27db
420,000

جزئیات کد محصول AG-27  پردازنده .....

bullet 2HP
340,000

جزئیات کد محصول Bullet 2HP  پردازنده .....

Product specifications Details CA800 Product code Alumini.....

Models: NBE-M2-400, NBE-M5-400   .....

جزئیات کد محصول NB-22  پردازنده .....

جزئیات کد محصول NB-25  پردازنده .....

Nano Station 2
310,000

جزئیات کد محصول NS2  پردازنده .....

Nano Station M2
345,000

جزئیات کد محصول NS5 پردازنده 400MHz حا.....

جزئیات کد محصول LOCO M2  پردازنده .....

Nano Station M5
375,000

جزئیات کد محصول NSM5  پردازنده .....

جزئیات کد محصول LOCO M5  پردازنده .....

Models: NBE‑M5-19, NBE-M5-16 http://dl.ubnt.com/datasheets/nanobeam/NanoBeam_DS.pdf   .....

نمایش 1 تا 15 از 23 (2 صفحه)