اپدیت دستگاه

شرکت موج گویای پارس جهت سهولت و دسترسی آسان به آپدیت تجهیزات رادیویی لینکهای موجود را برای

مشتریان به نمایش میگذارد.
.: برای آپدیت دستگاه نیاز به فیل+تر+شکن دارید :. 
 
 
 

شبیه سازی محیط کانفیگ رادیوهای میکروتیک و یوبی کوییتی و تیپی لینک :

UBNT

Client Wireless     /     Access Point      : MIKROTIK

TP-LINK